Firma DECSA

Decsa to stosunkowo młoda firma, ale jej początki sięgają przemysłowej grupy założonej w 1927 roku przez Giulio R. de Cardenas.

Założona w 1975 roku jako oddział grupy, skoncentrowanej na produkcji  urządzeń chłodniczych, stała się później osobną firmą.

Urządzenia Decsa są zainstalowane w ważnych budynkach i zakładach przemysłowych, w Europie, Ameryce, Azji i Afryce, a ich praca w ekstremalnych warunkach klimatycznych potwierdza ich wysoki poziom jakości.

Produkty

Zakres produktów zawiera wieże chłodnicze o otwartym oraz zamkniętym obiegu czynnika oraz skraplacze wyparne. Zarówno wieże jaki i skraplacze dostępne są w wentylatorami osiowymi lub promieniowymi.

Do każdego typu urządzenia oferowane jest dodatkowe wyposażenie, dzięki któremu można dostosować jednostkę do określonych potrzeb.

Urządzenia mogą być wykonane w wersji:

- standardowej,

- wyciszonej,

- przystosowanej do przewozu w kontenerach,

- o zwiększonej szerokości,

- o zmniejszonej wysokości,

- z własnym basenem,

- przystosowanej do zabudowy na gotowym basenie.

Wyposażenie opcjonalne zawiera:

- zabezpieczenie przed zamarznięciem basenu do -10°C, -20°C lub -30°C,

- podesty serwisowe,

- grzałkę dla wentylatora osiowego,

- silnik eklektyczny do pracy w niskich temperaturach,

- skrzynkę elektryczną o klasie zabezpieczenia IP55,

- wyłącznik serwisowy,

- silnik o dwu stopniach prędkości,

- silnik przystosowany do współpracy z falownikiem,

- kołnierze przyłączeniowe,

- czujnik minimalnego poziomu wody w basenie z zaworem regulującym dopływ wody,

- czujnik przekroczenia maksymalnego poziomu wody w basenie z elektrozaworem upustowym,

- zestaw wyciszający,

- automatyczny system dozujący chemikalia, do utrzymania odpowiedniej jakości wody,

- system wypełniający ABN, stosowany tylko w wieżach otwartych, przy wodzie zawierającej zabrudzenia cząstkami  stałymi o stężeniu większym niż 1000 ppm.

Galklima Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 4, 91-342 Łódź tel.: +4842 613 55 85, fax.:+4842 613 55 80, e-mail.: biuro@galklima.com.pl
NIP:947-19-64-021, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS nr 0000334105